Till startsidan

22 21 09 Samtalsapparater

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped
Leg. arbetsterapeut
Vid utprovning av avancerade samtalsapparater i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.
Barnet skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip tex för enkla apparater med ett meddelande.

Övrigt:

Byte av standardbatteri är egetansvar.
Förbrukningsartiklar är egetansvar.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Vid val av samtalsapparat bedöm förmågan till att initiera kommunikation, förmåga till orsak/verkan, förmåga till turtagning samt i vissa fall tolkning av bilder, skriv- och läsförmåga.
  • Behöver barnet förutom det auditiva stödet ett visuelltstöd (bild) och eller ett taktiltstöd (föremål/material) på samtalsapparaten.
  • Bedöm barnet/ungdomens förmåga att trycka på samtalsapparaten. Tänk på styrka, räckvidd, synfält och synskärpa.

Utprovning:

  • Börja gärna enkelt med en samtalsapparat för att träna kommunikation, turtagning och orsak/verkan.
  • Börja inlärningen i en konkret situation där barnet är motiverad att använda hjälpmedlet.
  • Uppmuntra omgivningen till att byta meddelande så att samtalsapparaten är intressant och givande för barnet.