Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 21 12 Programvara för närkommunikation

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder och symboler. Barnet skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Programvara förskrivs enbart i kommunikativt syfte.
Pedagogiska program och spelprogram omfattas inte av förskrivning.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen:

Kommunikationsprogram till PC:

Rolltalk Designer 8

Abilia - Rolltalk Designer är ett kraftfullt verktygsprogram för kommunikation. Programmet har en stor mängd färdigt innehåll, både symbol– och textbaserat. Detta kan användas för att skapa en personlig anpassning. Levereras med svenska och engelska talsynteser. Rolltalk Designer bildbas, PCS bildbas och PCS högkontrast ingår.
Möjligheter i Rolltalk Designer 8 för PC:
– Komunicera med hjälp av inspelat eller syntetiskt tal
– Skriva med bilder, med bildprediktion
– Skärmtangentbord med ordbehandling och skärmtangentbord för andra Windows–program.
– Sända SMS, eller e–post med hjälp av text, symboler eller bilder
– Kalender med symbolstöd och påminnelsefunktion som larmar till en viss aktivitet
– Ta egna foton med webkamera
– Spela musik med 128 instrument och färdiga musiktangentbord
– Kontaktstyrd mus för att styra andra Windowsprogram
– Skapa personlig design
– Hantera alla alternativa styrsätt
– Individuell anpassning av styrsätt

– Visa foton, video, spela musik mm
– Omgivningskontroll (kärver att Progress Star USB art 425315 är ansluten till PC)
– Många färdiga program, sidor och fält som gör det enkelt att "klippa och klistra ihop" individuella lösningar

Communicator

Tobii - Tobii Communicator är en programvaruplattform för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) utformad utifrån behov. Tobii Communicator omvandlar text och symboler till tydligt tal, ger möjlighet att kontrollera datorn med ögonen eller med annan inmatningsmetod och att styra apparater i omgivningen. Communicator fungerar tillsammans med Tobiis kommunikationsapparater t.ex. Tobii i8, i12, och i15 men kan även användas med andra fabrikat.

Grid 3

Picomed - The Grid 3 är den kompletta lösningen för kommunikation och datoranvändning. Det är ett lättanvänt
datorprogram som går att anpassa individuellt för alla användare. Många färdiga lösningar gör det lätt att komma igång. Med The Grid 3 kan personer med motoriska och kognitiva problem styra en dator utan att behöva använda en vanlig mus och tangentbord.
Det fungerar med olika manövermetoder, mus, pekskärm, trackball, joystick, huvudmus, kontakter och ögonstyrning. Det är enkelt att använda bilder från Internet och kamera med ”fånga” funktionen. Med en IR-sändare ansluten till datorn är det möjligt att styra sin omgivning. Fjärrkommunikation med Email, Skype, facebook och Internet. Widgit symboler ingår i The Grid 3. Övriga bildbaser köps separat. Grid 3 kan kopplas ihop med applikationen GridPlayer som finns till iOs-produkter, vilket gör att den även går att använda i sin iPhone, iPad eller iPod.

Kommunikationsapplikationer:

Widgit Go SE

Symbolbruket - Symbol-app för surfplatta.

Widgit Go SE är en app för surfplatta där du kan skapa egna upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans.

Widgit Go SE kan också användas för att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor.

Med Widgit Go SE installeras 10 upplägg med exempel på olika användningsområden.

Widgit Go SE innehåller hela symbolbasen

Widgitsymboler.

Widgit Go SE ersätter inte datorprogrammen utan kompletterar dessa genom att ge ännu fler möjligheter till att också använda symboler som stöd i mobila enheter som surfplattor. Widgit Go finns till iOs och Android. Laddas ner från AppStore och PlayButik.

Pratkort

Timagine - Pratkort är ett AKK-verktyg, en bildkommunikationsapp, för barn som behöver hjälp med att börja kommunicera.

 Pratkort är en app till iPad och iPhone som fungerar som komplement till teckenstöd och andra kommunikationssätt. Inkluderar 500 illustrationer med inlästa ljud, det finns svenska och engelska versioner. Det är lätt att skapa egna album, bilder, texter och ljud och att importera egna bilder eller ta bilder direkt till appen med kameran i iPad2 och senare.

Predictable svensk, Therapy box Limeted

Predictable svensk är en textbaserad kommunikationsapp som med ordprediktion och andra funktioner hjälper användaren att kommunicera genom att skriva. Predictable anpassar sig efter användarens eget språk och ger förslag som baseras på användarens vokabulär. Allt som skrivs kan läsas upp med den inbyggda svenska talsyntesen och Predictable har även stöd för alternativa styrsätt, vilket gör appen tillgänglig även för personer med rörelsenedsättning. Laddas ned från AppStore.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats