Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 24 21 Telefoneringshjälpmedel

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.
Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt inlärnings-, organisations- och minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att hantera telefon.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt kunna telefonera.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Behovet skall vara frekvent

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Finns inget lämpligt hjälpmedel som kan förskrivas. I allmän handel finns flera olika varianter på nummerslagningshjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen