Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 12 Ur och klockor

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped
Utprovning av avancerade tidshjälpmedel i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt tidsuppfattningsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och/eller minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som ger stora svårigheter att förstå och beräkna tid.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet avseende att passa och ha kontroll över tid samt minska oro och stress.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatteri bekostas av patienten.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm barnets/ungdomens kognitiva förmåga med fokus på tidsuppfattning, uppmärksamhet och/eller minnesförmåga.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som barnet/ungdomen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Överväg först om barnet/ungdomen kan klara av aktiviteten med tydlig struktur som t ex bildschema eller produkter från allmän handel t ex äggklocka.

Inför utprovning

 • Behöver barnet/ungdomen ett visuellt och/eller auditivt stöd av hjälpmedelet?
 • Vilket larm fungerar bäst: vibration, röst eller signal?
 • Viktigt att tänka på om det finns möjlighet att reglera volymen på larmet.
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Ska hjälpmedlet användas på flera ställen? (Ex. hem, dubbeltboende, skola, fritids)
 • Behöver hjälpmedlet vara så diskret som möjligt?
 • Börja inlärning i en positiv situation/aktivitet.

Uppföljning

 • Det tar ofta tid att träna in ett tidshjälpmedel.
 • Om inte tidshjälpmedlet används bör man se över om det är rätt tidshjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats