Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 15 Kalendrar och tidtabeller

Avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt organisations- och planeringsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga och initiativförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen. Behov finns av både auditivt och visuellt anpassat påminnelsestöd och behovet kan inte tillgodoses med enklare lösningar.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende tid, planering och genomförande.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av patienten.

_____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

 • Hämta information om barnets kognitiva förmåga med fokus på tidsuppfattning. (Bedömningen kan ex göras med KA-tid)
 • Bedöm även den motoriska-/finmotoriskaförmågan för hantering av hjälpmedel.
 • Hämta information om omgivningen förmåga att handleda/stötta barnet/ungdomen.
 • Se över om barnet kan klara aktiviteter med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och/eller med rutiner och strategier anpassade för barnet/ungdomen och/eller med produkter från allmän handel.
 • Behöver barnet översikt över mer än en dag.
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Är barnet i behov av Handiprogrammets, Memoplanners eller Comais tydliga och förenklade typsnitt?
 • För att få en Memoplanner förskriven ska behovet vara en stationär bas i hemmet med möjlighet till fjärrstyrning.
 • Behöver barnet ett visuellt och/eller ett auditivt hjälpmedel?
 • Använder barnet idag telefon, sms, mms, internet, appar?
 • Mobiltelefonfunktionerna är ej förskrivningsbara.

Utprovning

 • Börja inlärningen i en konkret situation där barnet/ungdomen är motiverad att använda hjälpmedelet.
 • Vid utprovningen börja med att introducera t ex kalenderfunktionen och lägg in några få påminnelser som är positiva för barnet/ungdomen.
 • Informera vid utprovningstillfället om hur hårdvaran fungerar, hur man handhar hjälpmedelet samt rutin för laddning till förälder/ansvarig vuxen.
 • Förbindelse skrivs under av vårdnadshavaren och lämnas till barnhjälpmedelskonsulent.
 • Den person som får en handdator förskriven bekostar själv sitt eventuella abonnemang (SIM-kort, mobilsurf), sina samtals- och smskostnader, samt andra kostnader som telefonanvändning och uppkoppling mot internet kan medföra. Det åligger förskrivaren att försäkra sig om att personen/föräldrarna är medvetna om ovanstående.
 • Informera barnets föräldra/kontaktperson/mentor/assistent om Grundutbildning för Handiprogrammet på Barnhjälpmedelscentralen så snart som möjligt efter utprovning. Det är viktigt att de vuxna runt barnet kan handleda /stötta i programmeringen av hjälpmedelet.
 • Fortsatt utbildning om Handiprogrammet kan bokas med Hjälpmedelskonsulent ungefär 6 månader efter grundutbildningen.

Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan krävas ett långsiktigt motivationsarbete för att se helheten och förstå syftet med hjälpmedlet och det kan krävas täta uppföljningar under igångsättningsfasen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats