Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd exl medicinpåminnare

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt perceptionsförmåga, problemlösningsförmåga, språk- och abstraktionsförmåga, tidsplaneringsförmåga, minnesförmåga, initiativförmåga eller uppmärksamhetsförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att planera, hantera och fullfölja dagliga rutiner och/eller aktivitetsbegränsningar som innebär stora svårigheter att genomföra enkla eller komplicerade handlingar såsom att påbörja en uppgift, att organisera tid, rum och material till uppgiften, att planera uppgiften stegvis, genomföra, avsluta och upprätthålla en uppgift.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Bedöm barnet/ungdomens förmåga med fokus på språk och symbolförståelse samt initiativ- och perceptionförmåga.
  • Bedöm även omgivningens förmåga att hantera hjälpmedlet, samt inventera vilka utbildningsinsatser som behövs för att implementera hjälpmedlet i vardagen.
  • Behovet av bildstöd ska vara frekvent i vardagen, kan ej förskrivas i träningssyfte.
  • Bedöm om barnet/ungdomens behov av bilder är stort, en startomgång kan skrivas ut av förskrivare på BUH i Bildverkstan.
  • Se över om barnet/ungdomens behov kan tillgodoses av gratisprogram/bilder via internet.

Utprovning:

  • Utifrån behovsanalysen väljs det/den bildbas/symbolsats/bildprogram som anses mest lämplig.
  • Förskrivaren ansvarar för att nätverket/omgivningen får den kunskap/utbildning som behövs för att kunna handha bildprogrammet i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
  • Informera om att förbrukningsmaterial så som papper, inplastningsmaskin, kardborre mm är egen kostnad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats