Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 18 Personliga nödlarmssystem (EP-larm)

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.sjuksköterska i samråd med behandlande läkare med ansvar för epilepsibehandling
Utprovning sker i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med epilepsi.

Kriterier:

Epilepsianfall

Mål med hjälpmedlet:

Larmet är avsett att påkalla uppmärksamhet vid epileptiska anfall i hemmet.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Viktigt med regelbunden uppföljning och kontroll att systemet fungerar enligt bruksanvisning.

Riktlinjen gäller endast EP-larm i hemmet.

För andra personlarm, än Ep-larm, till barn över 7 år tas kontakt med biståndshandläggare i hemkommunen för diskussion. 

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen för EP-larm:

 Innan remiss skrivs till Barnhjälpmedelskonsulent på HMS ska följande bedömas:

 • Hur ter sig kramperna vi ett ep-anfall? T ex tonisk-kloniska/skakningar, vätska, ljud.
 • Ta reda på händelseförloppet vid ett anfall.
 • När på dygnet/natten/morgonen är flest kramper?
 • Sover barnet i egen säng?
 • Sover föräldrarna/assistenter i samma rum?
 • Till vem ska larmet gå? Räckvidd? Personsökare?
 • Patientens vikt
 • Hämta information om omgivningensförmåga att handha hjälpmedlet.
 • Diskussion ska alltid ske med barnets behandlande epilepsiläkare.

Utprovning:

 • Tid för visning/utprovning av ep-larm bokas med barnhjälpmedelskonsulent.
 • Information om larmet ges till föräldrar/närstående till barnet vid utprovningen då även remitterande/förskrivande sjuksköterska närvarar.

Uppföljning:

 • Sker kontinuerligt av förskrivare, d v s remitterande sjuksköterka.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen