Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 27 24 Spisvakt övervakningssystem

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär måttliga till stora svårigheter att komma ihåg, planera, vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration samt nedsatt omdöme.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som innebär svårigheter att bereda måltider på spis utan risk.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständighet i måltidsberedning på spis samt trygghet och säkerhet i samband med dessa situationer.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Fastighetsägaren ansvarar för att brandvarnare finns installerad.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Spisvakt är aktuellt när ungdomen ska klara av att laga mat självständigt. I första hand ska anpassningar så som spistimer eller strömbrytare till spisen diskuteras. Eluttag till timer, strömbrytare eller spisvakt sköts av respektive kommun som en bostadsanpassning.
  • Sortimentsgruppen för kognitiva hjälpmedel har tagit fram ett bedömningsinstrument som kan användas vid bedömning om behov av spisvakt föreligger. Detta är framtaget för vuxna men kan vara till hjälp även vid bedömning för ungdomar: Se bedömningen här.

Utprovning

  • Ta kontakt med kommunarbetsterapeut i den aktuella kommun för att höra efter vilka rutiner samt sortiment som de har. Diskutera sedan med barnhjälpmedelskonsulent, för att beställa hjälpmedlet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats