Till startsidan

22 33 06 Bärbara datorer och hand- och fickdatorer

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut, i samråd med barnhjälpmedelskonsulet
Leg. logoped, i samråd med barnhjälpmedelskonsulet

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

  • Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.
  • Barnet ska ha behov av datorbaserat hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation, då behovet inte kan tillgodoses av enklare kommunikationshjälpmedel t.ex. bokstavstavla eller enklare samtalsapparat.
  • Barnets behov av anpassad inmatningsenhet (styrsätt) samt programvara avgör val av datorbaserat hjälpmedel d v s hand-, bärbar- eller stationär dator.
  • Om barnet ska kommunicera med bilder ska han/hon redan ha erfarenhet av bildkommunikation som behöver utvecklas.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Dator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, då det till datorn behövs anpassade inmatningsenheter (styrsätt) och/eller speciella programvaror.
Om personen har en egen dator sedan tidigare kan den anpassas enligt ovan.