Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 36 12 Alternativa inmatningsenheter

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
Leg. logoped i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning som påverkar arm/hand motorik och eller perception.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta att styra dator.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Inmatningsenheter som finns i allmän handel omfattas inte av förskrivning.
Byte av standardbatteri bekostas av patienten.

 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats