Till startsidan

22 36 18 Programvara för inmatning

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.
Leg. logoped i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning som påverkar arm/hand motorik och eller perception.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta att styra dator.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Inmatningsenheter och programvaror som finns i allmän handel omfattas inte av förskrivning.
Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän kaaktär samt uppkoppling till Internet omfattas inte av förskrivning.
Uppgradering eller byte av inmatningsenhet och programvara kan endast ske när detta ytterligare väsentligt förbättrar förmågan att styra dator.
Byte av standardbatteri bekostas av patienten.