Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

22 39 07 Ljuddisplayer

Hjälpmedel som presenterar information från datorer och som ändra och anpassar standard presentationsenheter till tal-till-tal-omvandling, syntetiskt tal.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent.
Leg. arbetsterapeut i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barnr med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredsställande genom tal,
tecken, bilder och/eller symboler. Barnet skall ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.
Barnet skall kunna tillgodogöra sig nödvändig datorkunskap.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Programvara förskrivs enbart i kommunikativt syfte.
Pedagogiska program, tränings-/spelprogram, program av allmän karaktär samt uppkoppling mot internet omfattas inte av förskrivning.
Uppgradering eller byte av programvara kan endast ske när detta ytterligare väsentligt förbättrar
förmågan att kommunicera.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen