Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Hjälpmedel för att sätta på eller stänga av strömkretsar, här ingår t.ex. elektriska tryckknappar.

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.
Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt abstraktions-, perceptions-, inlärnings- eller minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik.
Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter att planera uppgifter stegvis, genomföra, avsluta och upprätthålla aktiviteter som till exempel att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatteri bekostas av patienten.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Bedöm barnet/ungdomens förmåga att hantera hjälpmedlet.
  • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som barnet/ungdomen har utifrån sin funktionsnedsättning.

Utprovning

  • Börja inlärningen i en konkret sitation där personen barnet/ungdomen är motiverad att använda hjälpmedelet.

Reläbox:

Kari styrbox Falck 5700 Abilia
En reläbox som gör det lättare att styra/aktivera elektrisk utrustning, batteridrivna apparater och utrsutning som styrs av en fjärrkontroll (IR-styrd).

Reläbox MK Picomed
En reläbox för styrning av elektriska apparater som t ex elvisp, radio, lampa. Reläboxen ansluts till ett 220V vägguttag och den apparat man vill styra ansluts i reläboxens uttag. Därefter ansluts valfri manöverkontakt.

IR - mottagare Picomed
IR mottagare med en kanal och 220V reläutgång som kopplas "av/på". Pluggas direkt in i vägguttaget.

Knappar:

PikoButton Stor Abilia, Picomed
PikoButton är en enkel manöverkontakt. Den är mycket robust, tålig och lätt att använda för tex kommunikation, omgivningskontroll och larm. Finns i flera färger. Mått 50x17 mm, vikt 65g.

PikoButton Liten Abilia, Picomed
PikoButton är en enkel manöverkontakt. Den är mycket robust, tålig och lätt att använda för tex kommunikation, omgivningskontroll och larm. Finns i flera färger. Mått 30x13 mm, vikt 40g.

Jelly Bean Twist Abilia,RehabCenter
Manöverkontakt tillverkad i hårdplast. Manöverkontakten kan fästas med UltraStick, skruvas fast i underlaget eller monteras på en monteringsarm, då behövs monteringsplattan "liten trekant". Ger taktil⁄auditiv feedback. Utbytbara lock i rött, grönt, gult och blått medföljer. Mått: diameter 65 mm, vikt 70 g.

Big Red Twist Abilia,RehabCenter
Manöverkontakt tillverkad i hård plast. Manöverkontakten kan fästas med UltraStick, skruvas fast i underlaget eller monteras på en monteringsarm. Ger taktil⁄auditiv feedback. Utbytbara lock i rött, grönt, gult och blått medföljer. Mått: omkrets 130 mm

Liten Buddy Button Abilia, Picomed
Tålig och lätttryckt fot/hand/huvudkontakt finns i flera färger. Mått 65x15 mm, vikt 60g.

Stor Buddy Button Abilia , Picomed
Tålig och lätttryckt fot/hand/huvudkontakt finns i flera färger. Mått 115x28 mm, vikt 100g.

Microlätt Kontakt T5850 Abilia, Picomed
En liten manöverkontakt som lämpar sig speciellt för personer med liten rörelseförmåga och liten muskelkraft. Ger taktil/auditiv feedback. Mått 45x18x20 mm

Grep T5865, 1 funktion Abilia, Picomed
Grepp är en manöverkontakt i mjuk plast och som är lätt att greppa runt. Reagerar på utvändigt tryck genom att man håller den i handen och klämmer⁄trycker på den.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats