Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

24 13 03 och 24 13 06

24 13 03 Fjärrstyrsystem och 24 13 06 Programvara för omgivningskontroll

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeuter i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.
Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar såsom anpassade knappar, vred och strömbrytare.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Behovet skall vara frekvent.
Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.
Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen