Till startsidan

24 13 03 och 24 13 06

24 13 03 Fjärrstyrsystem och 24 13 06 Programvara för omgivningskontroll

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeuter i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.
Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar såsom anpassade knappar, vred och strömbrytare.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Behovet skall vara frekvent.
Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.
Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.