Region Värmland logga

24 18 06 Greppadaptrar och fästanordningar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Barn som har svår och varaktig funktionsnedsättning som innebär nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gripa och hantera grepp och vred i den dagliga livsföringen.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt utföra finmotoriska grepp och aktiviteter.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Endast ett begränsat sortiment.

Sidan uppdaterad