Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

24 18 12 Stativ

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Barn som har svår och varaktig funktionsnedsättning som innebär nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att gripa och hantera grepp och vred i den dagliga livsföringen.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda pekskärm.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att självständigt utföra finmotoriska grepp och aktiviteter.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats