Till startsidan

24 18 18 Peklampor

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped

Målgrupp:

Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att kommunicera.
Barn med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning och/eller delaktivitetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning. Behovet skall vara frekvent.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Lösningar och produkter som finns att köpa i allmän handel omfattas inte.