04 48 42 Tippbräda

Nivå:

3

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla en stående ställning.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär oförmåga att stå och där behovet av daglig ståträning är långvarigt och allmäntillståndet är nedsatt och gör att man inte kan åka till allmänna träningslokaler.
Andra möjligheter att tillgodose behovet ska vara bedömt/provat.

Mål med hjälpmedlet:

Förhindra utveckling av felställningar.
Normalisera muskeltonus.
Motverka smärta och eller cirkulationsrubbningar.
Underlätta ventilation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Grundprincipen är att hänvisa personer med funktionsnedsättning, som har behov av ståträning på tippbräda, till speciellt anordnade träningslokaler.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

  • Noggrann kartläggning av det medicinska behovet av långvarig, regelbunden behandling på tippbräda krävs före förskrivning.
  • Tänk på att det finns tillräckligt med utrymme i bostaden för att förflytta till, förvara och handha tippbrädan i hemmiljö. Ta hänsyn till arbetsmiljön.
  • Alla möjligheter till att använda allmän träningslokal ska vara prövade.

Utprovning

  • Noggrann instruktion, muntlig och skriftlig, krävs till de personer som ska handha tippbrädan. Information om medicinska risker krävs också. Delegering sker enligt lokala riktlinjer.
  • Kontrollera att tippbrädan har nödsänkning.
  • Kontrollera att förflyttning till tippbräda går att göra på ett funktionellt och säkert sätt. Används mobil personlyft måste benen på denna gå under tippbrädan, så att man kommer intill.
  • Fixeringsbanden ska placeras på ett säkert och skonsamt sätt.
  • Fotplattan justeras efter behov.
  • Tänk på att det kan behövas bord för att avlasta armarna.

Uppföljning

Täta uppföljningar i början med brukare och hjälppersoner. Viktigt med förnyad bedömning av det medicinska behovet av regelbunden behandling. Sätt gärna en individuell tidsgräns.

Sidan uppdaterad