Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 06 03 Huvudskydd

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast
Leg.sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med kroppsstrukturavvikelser och/eller funktionsnedsättningar som medför att personen ofta faller.

Kriterier:

Personer med stor fallrisk och som ofta faller. Övriga fallförebyggande åtgärder är inte tillräckliga för att förhindra fall eller för att skydda personen från att skada sig vid fall.

Mål med hjälpmedlet:

Undvika huvudskador vid fall.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen:

Bedömning:

Till denna målgrupp hör även personer med beteendeproblematik som medför att personen ofta åsamkar skada på huvudet.

När det handlar om en vuxen person som bär hjälmen måste man vara medveten om betydelsen av såväl huvudets vikt som fallhöjden då det är fråga om fallhöjder som är större än en meter. Den påverkan som huvudet utsätts för vid ett fall är mycket stor. Då är det endast en hjälm med hårt skal som ger tillräckligt skydd.

Om brukaren kan ramla ”var som helst och när som helst” med risk för hjärnskakning så är det bara en cykelhjälm eller motsvarande som ger tillräckligt skydd.

Cykelhjälm är egenansvar.

En mjuk hjälm kan vara lämplig när patienten måste bära hjälm dygnet runt eller när personen går och stöter i dörrposter eller liknande.

Utprovning:

Var noga med att mäta huvudet korrekt för att få rätt storlek på huvudskyddet. Lämplig storlek är huvudomfång ökad med 1 cm.

Tänk på att det kan finnas olika varianter av spänne till hjälmen. Om det i behovsanalysen framkommer en risk för att hakremmen fastnar i utstickande föremål finns självutlösande spänne som tillval.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats