Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 06 15 Skyddshandskar och skyddsvantar

Rullstolshandskar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast
I samråd med förskrivare inom Region Värmland eller annan vårdgivare på Region Värmlands uppdrag om det är där ärendet initierats.

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt eller avsaknad av kontroll över viljemässiga rörelser i övre extremiteter (fingrar, hand, arm, axel).

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att kunna manövrera sin rullstol.
Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att utföra förflyttningar till och från rullstol.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständig förflyttning samt att framföra rullstol.

Förskrivning av flera:

Vid behov kan flera par förskrivas.

Övrigt:

Handskarna är individuellt tillverkade.
Behov som går att tillgodose med prefabricerade handskar/handledsstöd är egenansvar.

_______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Den här typen av hjälpmedel initieras oftast av annan vårdgivare med inriktning neurorehabilitering tex. Frykcenter. Den rehabiliteringsansvariga förskrivare som initialt bedömer behovet av rullstolshandskar kontaktar då förskrivare i brukarens hemkommun för samråd om processen.

Vid bedömning av behovet ska först möjligheten att använda prefabricerade handskar/handledsstöd uteslutas.

Bedöm utformning gällande material samt modell av lång/kort handske i samråd med brukaren. Ta hänsyn till risk vid känslig hud.

Utprovning

Handskarna bör vara utformade så att brukaren självständigt kan klara att ta på och av dem. Kan kompletteras för att hantera föremål till exempel bestick/tandborste/penna.

Tillverkning av rullstolshandskar kan ske av rehabiliteringsingenjör anställd på Hjälpmedelsservice; barnhjälpmedelscentralen.

Beställningsblankett hittar du här. Pdf, 107 kB.

Skicka in beställningsblanketten till Barnhjälpmedelscentralen, Sommarrovägen 49, Centralsjukhuset, 652 30 Karlstad.

Tillverkning kan också ske på berörd enhet vid utomlänsvård.

Uppföljning

Uppföljning ska göras så att passformen är bra och skador på huden inte uppstår.

Om behov finns av nya handskar eller justering av befintliga handskar, har brukaren eget ansvar för att ta kontakt med kommunens förskrivare. Ny beställningsblankett skickas då till rehabiliteringsingenjör på barnhjälpmedelscentralen. Brukaren tar med mönster till skyddshandskarna, om sådant finns, vid utprovningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats