Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 07 03 Sittbälten, bälten och selar för att stabilisera kroppen

Nivå

 • 1 (till person i eldriven rullstol)
 • 2b

Förskrivare

 • Hjälpmedelskonsulent (till person i eldriven rullstol)
 • Leg.arbetsterapeut
 • Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp

 • Personer som använder rullstol och har stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.
 • Personer som använder rullstol där bälte kan förebygga fall.

Kriterier

 • Funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla kroppsställning sittande i rullstol.
 • Personer som använder rullstol och har behov av bälte för att hindra fall ur rullstol vid transport.
 • Funktionsnedsättning som medför begränsning i att bedöma sin förmåga att gå och behov finns att hindra personen att resa sig.

Mål med hjälpmedlet

 • Möjliggöra en bibehållen kroppsställning i sittande.
 • Möjliggöra aktivitet.
 • Förhindra glidning eller fall ur rullstol.
 • Förebygga fall.

Förskrivning av flera

Kan förekomma då behov av flera rullstolar föreligger.

Övrigt

Råd i förskrivningsprocessen

Bälte kan bara användas med den enskildes samtycke och under förutsättning att bältet syftar till att stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde.  Till exempel för att den enskilde ska kunna sitta upp vid exempelvis måltider och aktiviteter, eller att ge trygghet.

Bälten och selar i rullstol får inte användas för att kompensera för brister i verksamheten, till exempel dålig bemanning, brister i kompentens eller att verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga.

Om den enskilde inte kan ge ett uttryckligt samtycke till fastsättning är det viktigt att han/hon på något sätt ändå visar sitt samtycke. Ett samtycke kan när som helst återkallas.

Bedömning

Tänk på att bröstsele endast får användas i kombination med höftbälte. 

Utprovning

Val av bälte och sele beror på vilken typ av positionering som vill uppnås.

Bröstsele används för att positionera överkroppen. En upprätt hållning är viktigt för andning, huvudkontroll, rörlighet och komfort. Används alltid i kombination med höftbälte.

Det finns olika varianter av bröstselar beroende på vilken effekt som vill uppnås. Några ger stöd över bröstbenet medan andra ger åtdrag över skuldrorna. Val av sele beror på barnets funktionshinder och kroppsbyggnad. I behovsanalysen görs bedömningen vilken typ av sele som är mest lämpad. 

Tänk på att 

 • en bröstsele inte kompenserar i sidled, då behövs bålstöd. 
 • bröstselar ska ha ett rakt drag bakifrån eller uppifrån. Aldrig drag nedåt bakom axeln.

Finns med 2 eller 4 infästningspunkter. Höftbälten med 4 fästpunkter är oftast det bästa valet när patienten rör sig mycket. De sekundära fästbanden motverkar att bandet glider upp på magen eller att selen vrider sig. Bälten med fyra infästningar är vanligare i mer avancerade sitthjälpmedel. 

Placeringen av höftbälte beror på vilken positionering av bäckenet som ska uppnås. Bältet kan endera placeras över lårbenen (nära bäcken) eller på höftkammen beroende på om man vill hindra framåt- eller bakåttippning av bäcken. 

Hur bältet ska monteras på hjälpmedlet beror dels på patienten men även var det finns fästpunkter på stolen. Tänk på att placeringen kan innebära att man adducerar benen ofrivilligt. 

De flesta tillverkare erbjuder bälten i olika material, dynlängd, med olika spännen och åtdrag. 

Mät vilken bredd samt längd som önskas på dynan på höftbältet. Mät hela längden ner över höfterna där barnet behöver en stoppad yta. Välj en så lång dynlängd som möjligt för att fördela trycket på så stor yta som möjligt.

Välj i första hand bälte/sele som har kombinationsavtal med det hjälpmedlet bältet/selen ska användas på. 

För olika varianter av selar och höftbälten samt kombinationsavtal se leverantörernas hemsidor.

Övrigt

Bälten som monteras på rullstol ersätter inte säkerhetsbälte i fordon.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats