Till startsidan

09 12 03 Flyttbara toalettstolar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Hygien-/dusch-/toastol:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum.

Hygien-/dusch-/toastol med tippfunktion:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum. Dessutom har personerna svårigheter att bibehålla upprätt kroppställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att stå och gå till bad/toalettrum samt förflytta sig i bad/toalettrum. Omgivningsfaktorer som hindrar förflyttning i bad/toalettrum.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från dusch/toalett för att tvätta sig/sköta toalettbehov självständigt eller med hjälp av annan.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Avser flyttbara hygien-/dusch-/toastolar som både kan användas till toalett och i dusch.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att man först bedömt att vanlig duschpall inte fungerar. Väg in i bedömningen om det är aktuellt med tippfunktion eller inte.

Hygienstolen med tippfunktion används vid balanssvårigheter, felställningar, kontrakturer, ortostatiska problem, tonusförändringar

Utprovning:

Tänk på säkerhetsaspekterna. Instruera brukare/personal/anhörig om att alla hjulen skall låsas och att de främre hjulen skall peka framåt och inte vara gömda under hygienstolen vid användning. På så vis minimeras tipprisk. Instruera även om att fotplattor alltid skall användas för att undvika risk för urglidning samt för att undvika obehag och förhöjt tryck i sittandet.

Tänk på behov av tillräcklig frigång mellan hygienstolen och toalettstolen. Särskilt viktigt för manliga brukare, stor klämrisk.

Drivringar finns som tillbehör för brukare som klarar att självständigt flytta över till/från hygienstolen, men den blir ganska tung att köra själv.