Till startsidan

09 12 12 Toalettstolsförhöjningar monterade på ram

Fristående toalettförhöjning.

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.
Personer som har svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol och/eller förflytta sig till toalettrum.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.
Förebygga fall, speciellt nattetid.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Vid bedömningen värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettförhöjning.En fristående toalettförhöjning är lämplig vid korttidslån. Den kan lätt lyftas bort om höjden inte passar alla i hushållet. Tänk på att benen kan utgöra en snubbelrisk.

En fristående toalettförhöjning går att få högre än en fast monterad toalettförhöjning.

Utprovning:

  • Se till att brukaren når ner ordentligt med fötterna i golvet.
  • Se till så att toalettstolsförhöjningens ben inte utgör snubbelrisk för brukaren. Tipprisk kan föreligga om toalettförhöjningen blir ojämnt belastad. Ett ben är alltid justerbart.
  • Ibland kan det finnas behov av att snedställa toalettstolsförhöjningen för att ex. underlätta uppresning. Viktigt att följa leverantörens rekommendationer.
  • Stänkskydd bör alltid användas då det underlättar att placeringen blir rakt över toalettstolen. Stänkskyddet kan behöva kapas så att baksug inte sker vid spolning.
  • Används fristående toalettförhöjning med hel hink måste lockstöd användas, för att gångjärnen till locket inte skall skadas.

Övrigt:

Modell finns med uppfällbara armstöd.
Mjuksits finns som passar både till toalettstolsförhöjning och till vanlig toalettstol.