Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 12 18 Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Vid bedömningen värderas för- och nackdelar mellan en fast monterad och en fristående toalettförhöjning.

En fast monterad toalettförhöjning går inte att få lika hög som en fristående. Vissa toaletter är utformade så att en fast montering inte fungerar. En fast monterad toalettförhöjning är oftast enklare att hålla ren.

Utprovning:

Se till att brukaren når ner ordentligt med fötterna i golvet.

Kontrollera att ordinarie toalett sitter fast ordentligt i golvet för att undvika olyckor vid eventuell snedbelastning. Var noga med att monteringen blir centrerad på porslinet.

Toalettstolsförhöjning kan användas både med och utan armstöd. Var noga med hur brukaren belastar armstöden, se maxbelastning nedan.

Toalettstolsförhöjning finns i två olika höjdersamt två olika utföranden: en utan armstöd och en som kan monteras både med eller utan armstöd. De med armstöd kan även användas med bara ett armstöd om det t ex inte får plats på bägge sidor p g a att tvättstället är i vägen. Tänk på att följa leverantörens anvisningar om max belastning av armstöd.

Toalettstolsförhöjningen går att ställa i coxitläge.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats