Till startsidan

09 12 24 Toalettarmstöd och/eller toalettryggstöd som monteras på toaletten

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att sätta/resa sig.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att sätta/resa sig från toalettstol.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning till/från toalett och att sköta toalettbehov.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

För att underlätta uppresning från toaletten kan det ibland räcka med enbart armstöd ex om brukaren är kort eller om befintlig toalettstol redan är tillräckligt hög.

Utprovning:

Kontrollera att ordinarie toalett sitter fast ordentligt i golvet för att undvika olyckor vid eventuell snedbelastning. Var noga med att monteringen blir centrerad på porslinet.

Är det trångt om utrymme kan man välja att bara använda armstöd på ena sidan. Tänk på att följa leverantörens anvisningar om max belastning av armstöd.