Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 33 04 Badbrädor 09 33 05 Badsitsar 09 33 07 Duschstolar

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ta sig i och ur badkar.
Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att bibehålla stående ställning.

Kriterier:

Badbräda:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att ta sig i och ur badkar. Aktivitetsbegränsning som innebär behov av att sitta för att tvätta sig i badkar.

Duschstol/Duschpall:

Aktivitetsbegränsning som innebär stort behov av att sitta för att tvätta sig.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttning i/ur badkar.
Öka säkerheten och självständigheten vid personlig vård.
Förebygga fall.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Utprovning:


Badbräda

 • Kontrollera alltid att badkaret står stadigt.
 • Kontrollera att anläggningsytan är tillräckligt stor så att badbrädan ligger stadigt mot badkaret.
 • Instruera brukaren att själv kontrollera så badbrädan ligger stadigt innan användning. Instruera brukaren att först sätta sig på badbrädan och sedan lyfta benen över badkarskanten.
 • Stödhandtag på badbrädan ingår i standard och kan vara ett alternativ till montering av stödhandltag i vägg.
 • Badbrädan finns i två bredder. Annan modell finns med ryggstöd och snurrfunktion.
 • Påminn brukaren om halkrisk vid i/urstigning. En antihalkmatta kan användas både i och utanför badkaret för att undvika halkrisk.


Duschstol/Duschpall

Vägledning vid bedömning av stora svårigheter att bibehålla stående kroppsställning:
Har man behov av att gå med rollator inomhus kan det utgöra en grund för förskrivning av duschpall.

 • Kontrollera höjden så att brukaren når ner ordentligt med fötterna i golvet.
 • Duschpallar kan fås med/utan arm- och ryggstöd. Armstöden kan underlätta vid uppresning och arm/ryggstöd kan vara ett stöd för brukare med nedsatt bålbalans.
 • Duschpall med hygienurtag underlättar vid nedre hygien.
 • Duschpall med uppfällbara armstöd kan användas vid sidoförflyttning.
 • Duschpall med snurrfunktion kan underlätta vid förflyttning i/ur duschen.
 • Råd brukaren att använda antihalkmatta för att unvika halkrisk.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen