Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

Nivå

2b

Förskrivare

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp

Personer med svåra funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Småbarnsföräldrar med rörelsehinder.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande och där personlig hygien måste utföras i liggande ställning. Möjligheten att använda hygien/duschstol ska uteslutas före utprovning.

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att sköta sitt barn.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra personlig vård.

Möjliggöra att självständigt kunna sköta vård av barn.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att hygienstol med tiltfunktion inte fungerar.

Utprovning:

  • Mobila skötbord/duschvagnar finns i olika storlekar.
  • Extra mjukmadrasser finns som tillbehör. Glidlakan kan användas för att underlätta förflyttning.

Övrigt:

Madrasser/liggunderlag är utbytbara, ex vid förslitning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats