Till startsidan

09 33 12 Badbritsar, duschbord och skötbord

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

  1. Personer med svåra funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.
  2. Småbarnsföräldrar med rörelsehinder.

Kriterier:

  1. Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande och där personlig hygien måste utföras i liggande ställning. Möjligheten att använda hygien/duschstol skall uteslutas före utprovning.
  2. Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att sköta sitt barn.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra personlig vård.
  2. Möjliggöra att självständigt kunna sköta vård av barn.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Förskrivning förutsätter att hygienstol med tiltfunktion inte fungerar.

Utprovning:

Mobila skötbord/duschvagnar finns i olika storlekar.
Extra mjukmadrasser finns som tillbehör. Glidlakan kan användas för att underlätta förflyttning.

Övrigt:

Madrasser/liggunderlag är utbytbara, ex vid förslitning.