Till startsidan

12 Hjälpmedel vid förflyttning

Gånghjälpmedel som hanteras med en arm

12 03 06 Armbågskryckor
12 03 09 Underarmskryckor (RA-kryckkäpp)
12 03 12 Axillarkryckor
12 03 16 Gånghjälpmedel med flera stödben

Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna

12 06 03 Gåstativ
12 06 06 Rollatorer
12 06 12 Gåbord (i denna grupp ingår även RA-rollatorer)

Cyklar

12 18 06 Trehjuliga cyklar

Manuella rullstolar

12 22 03 Allroundrullstol / Aktivrullstol
12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar
12 22 18/12 22 03 Komfortrullstol

Motordrivna rullstolar

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning och uppresningsfunktion
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning och dubbelkommando
12 23 06 Akkaplatta för slingstyrning
12 23 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Tilläggsutrustning till rullstolar

12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar, brukarstyrd
12 24 09 Drivaggregat för manuella rullstolar, vårdarstyrd

Hjälpmedel för överflyttning och vändning

12 31 03 Hjälpmedel för glidning och vändning
12 31 06 Vridplattor (Vändskivor)
12 31 09 Fristående lyftbågar
12 31 12 Repstegar
12 31 15 Uppresningsbälten och västar
12 31 21 Överflyttningsplattformar
12 31 21 Fotpallar och fotstöd

Personlyftar

12 36 03 Mobila lyftar för överflyttning av en sittande person
12 36 04 Mobilia lyftar för överflyttning av en stående person
12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv eller i tak
12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter
12 36 18 Stationära fristående lyftar
12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer