Till startsidan

12 06 12 Gåbord

I denna grupp ingår även RA-rollatorer.

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att gå.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av mer omfattande stöd eller avlastning vid gång, då behovet inte kan tillgodoses med annat gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra att förmågan att gå bibehålls/förbättras. Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm behov av modell utifrån användningsområde och brukarens förutsättningar.

Tänk på max brukarvikt och att vissa gåbord saknar handbroms.

Höjdinställning kan ske manuellt dvs. kan inte ändras under uppresning/nedsittning eller med hjälp av gaskolv eller eldrift.

Elektriskt höjdreglerbart gåbord kan förskrivas då personen samtidigt har behov av uppresningshjälp eller inte klarar att sänka gåbord med gaskolv.

Utprovning:

Vid höjdinställning skall brukaren stå rak med avslappnade axlar och armbågarna böjda 90°, så att underarmarna vilar mot underarmstöden alternativt armdynan.

Instruera hur hjälpmedlet skall användas.

Upplys om risker såsom tipprisk vid nivåskillnader.

Uppföljning:

Uppföljning bör göras kontinuerligt, för att kontrollera om behovet förändrats, då dessa hjälpmedel ofta används under en begränsad period.