Till startsidan

12 22 18/12 22 03 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar - Komfortrullstol

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå och svårighet att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär nedsatt eller avsaknad av förmåga att gå inom- och/eller utomhus, då behovet inte kan tillgodoses med gånghjälpmedel.
Personen har svårigheter att bibehålla sin kroppsställning i sittande.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra förflyttningar inom- och/eller utomhus självständigt eller med hjälp av annan person.
Möjliggöra en god sittkomfort och ge möjlighet till lägesförändringar.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip. Nedsmutsning motiverar inte till förskrivning av flera.

Övrigt:

Byte av rullstol kan ske om det funktionsmässigt är av betydelse för brukaren. Ny modell eller färgsättning motiverar inte byte.

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Bedöm alltid risken för inaktivitet. Samråd om brukarens medicinska status/prognos med läkare/sjuksköterska/sjukgymnast/arbetsterapeut, särskilt om viss gångförmåga kvarstår. Detta för att undvika kontraindikationer.

Andra alternativ av allroundrullstolar ska ha bedömts.

Komfortrullstol upphandlas i olika modeller.

Komfortrullstol förskrivs till:

  • brukare som har behov av rullstol med god sittkomfort och möjlighet till lägesförändring.
  • brukare som oftast behöver hjälp med förflyttningar av annan person i och ur rullstolen.

Rullstolens egenskaper:

Rullstol med många inställnings- och anpassningsmöjligheter samt ett brett tillbehörssortiment. Stolens anpassningar kan justeras efter brukarens behov. Manövreras av vårdare och/eller brukare.

Utprovning:

Rullstolen bör alltid utprovas med hänsyn till den miljö och förhållanden där den ska användas. Ska brukaren köra rullstolen själv/ska rullstolen vara vårdarmanövrerad? Ska brukaren själv kunna tilta rullstolen?

Tänk på att det vid extra påfrestning 

finns förstärkta chassin till komfortrullstolar som t ex spasticitet eller ofrivilliga rörelser.

Komfortrullstolen ska inte ersätta vila i säng.

Tänk på max brukarvikt.

Informera brukare/personal om risken att glida fram i rullstolen om man endast vinklar ryggen bakåt samtidigt som sitsen är i planläge.

Övrigt:

Föraren ansvarar för förankring av rullstol i fordon, tex färdtjänst. Följ alltid leverantörens anvisningar av förankringspunkter, med eller utan brukare i rullstolen. Förskrivares ansvar att informera om detta.

Regncape, åkpåse, väskor och liknande tillbehör är inte förskrivningsbart då detta faller under egenansvar.