Till startsidan

12 31 09 Fristående lyftbågar

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårighet att förflytta sig liggande i säng.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i liggande ställning i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständiga lägesändringar i säng eller mer aktivt kunna medverka i personlig omvårdnad i säng.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Tänk på att både lyftbågen och underredet kan vara ett hinder vid förflyttning samt vid användning av personlyft.

Utprovning:

Viktigt att informera brukare och närstående/personal att lyftbågen är tänkt att användas som hjälp vid förflyttning i sängen och inte som en hjälp att komma upp i sittande då den ofta försvårar uppresningen.

Viktigt med rätt justering i djup- och höjdled. Bästa och starkaste greppet om galgen får man om händerna greppar efter varandra istället för bredvid varandra.

Övrigt:

Kontraindikationer kan finnas för personer med vissa funktionsnedsättningar eller sjukdomar.