Till startsidan

12 36 21 Selar, sitsar och bårar till hjälpmedel för att lyfta personer

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/ Leg. sjukgymnast

Målgrupp:

Personer som använder personlyft.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som medför att personlyft används.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta en förflyttning med hjälp av annan person.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Före val av lyftsele, utred noga lyftselens användningsområde och brukarens aktivitetsnivå. Välj modell och storlek utifrån behoven.

Utprovning:

Lyftselar ska vara individuellt förskrivna.

Lyftselar på boenden ska vara märkta med brukarens namn för att undvika förväxling.

Lyftselar ska då lyftmomentet är avslutat tas bort ur rullstol/säng.

Om brukaren av någon anledning måste sitta kvar på lyftselen ska behjälplig personal informeras om att noga kontrollera och vid behov applicera om selen före nytt lyft.

Nätselar rekommenderas endast i speciella fall då vanlig sele inte fungerar.

Användning av utprovningsprotokoll rekommenderas.

Observera att det finns ett separat protokoll för Guldmanns lyftselar Basic Hammock och Sit-On Comfort, som är framtaget av Arvika kommun på grund av att varken Guldmann eller HMC Sverige inte hade protokoll som passade dessa selar. Du finner det 

nedan under relaterade dokument.

Övrigt:

Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas hänvisar vi till HMC Sverige och deras förskrivarhjälp där kombinationsguiden finns. De leverantörer som godkänner kombinationer finns representerade där, andra är mer restriktiva och har därför valt att inte vara med. Kombinationsguiden har aldrig ersatt en individuell utprovning så i slutänden är det dock alltid förskrivarens bedömning som gäller.

Periodisk inspektion av lyftselar bör göras enligt tillverkarens rekommendationer.

Defekta lyftselar ska kasseras.