Till startsidan

18 15 03 Förhöjningsben

Nivå:

2b och 4a

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför svårigheter att ändra kroppsställning vid förflyttning i och ur säng.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att förflytta sig i och ur säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta förflyttning i och ur säng.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

Kan endast förskrivas till person med funktionsnedsättning och inte till närstående. Specialanpassade förhöjningsklotsar kan inte förskrivas. 

För kortvarigt behov (under 4 månader), då hälso- och sjukvårdens kompetens inte krävs, finns möjlighet att hyra enligt fastställd taxa.

____________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

Var uppmärksam på att det finns en risk med förhöjningsklossar om den möbeln som förhöjts behöver flyttas.

Utprovning:

Välj den modell som sluter till bäst runt benet.

Vid sockelsängar och medar rekommenderas köp av sängben.

Övrigt:

Vid hjärtsjukdomar, cirkulations- och/eller lungsjukdom skall samråd med läkare före förhöjning av sängände ske.