Till startsidan

22 18 27 IR-system för ljudinformation

Nivå:

1 (tekniskt avancerade hjälpmedel)
2b

Remittent:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut/Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent (vid hjälpmedel som hör till nivå 1)
Leg.arbetsterapeut

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Hög grad av självständighet innebär att behovet av att styra och använda teknik i närmiljön till minst 50 % ska vara självständigt utfört efter förskrivning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar såsom anpassade knappar, vred och strömbrytare.

Behovet ska vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.

Inom dessa produktgrupper finns hjälpmedel som är tekniskt avancerade och som kräver speciell kunskap och kompetens och klassas då som nivå 1. Vid val av lämplig produkt, styrsätt och programmering krävs här mer speciell teknisk kompetens.

Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.