Till startsidan

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor/bildbasprogram

Kommunikativt bildstöd inklusive bildbasprogram

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.logoped
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken eller skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förbrukningsartiklar bekostas av brukaren.

______________________________________________________________________________________________

Se även riktlinje för peklampa under 24 18 18