Till startsidan

22 36 15 Inmatningstillbehör

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala och/eller skriva på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Inmatningstillbehör som finns i allmän handel omfattas inte av förskrivning.

Inmatningsenheter (styrsätt) för hantering av pedagogiska program, tränings- och spelprogram omfattas inte av förskrivning.

Byte av standardbatterier bekostas av brukaren.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tänk på att om personen tillhör vuxenhabiliteringens målgrupp kan det vara bra att kontakta deras kommunikationsteam, TEKO, för att få stöd.

Remissblankett Pdf, 230 kB. angående kommunikationshjälpmedel skickas till Hjälpmedelsservice.

Om det gäller en önskan om stöd kring smartphones, surfplattor och appar används en annan remiss/konsultationsförfråganblankett Pdf, 221 kB. som skickas till Hjälpmedelsservice.

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med remittent när möjlighet finns.

Utprovning

Exempel på inmatningstillbehör: Bläckfisken kontaktlåda och APPlicator kontaktlåda.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats