Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 36 21 Pekarhjälpmedel för datorer

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala och/eller skriva på grund av funktionsnedsättning som medför nedsatt rörlighet och/eller styrka i arm/hand.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att använda standard tangentbord och standard mus.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Inmatningsenheter (styrsätt) som finns i allmän handel omfattas inte av förskrivning.

Inmatningsenheter (styrsätt) för hantering av pedagogiska program för tränings- och spelprogram omfattas inte av förskrivning.

Byte av standardbatterier bekostas av brukaren.

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tänk på att om personen tillhör vuxenhabiliteringens målgrupp kan det vara bra att kontakta deras kommunikationsteam, TEKO, för att få stöd.

Remissblankett Pdf, 230 kB. angående kommunikationshjälpmedel skickas till Hjälpmedelsservice.

Utprovning

Exempel på hjälpmedel: joysticksmus, knappmus, rullboll och huvudmus.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen