Till startsidan

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Hjälpmedel för att handha, manövrera och /eller kontrollera föremål

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Hjälpmedel som kan styra och kontrollera på avstånd

24 13 03 Fjärrstyrsystem
24 13 06 Programvara för kontroll av den personliga omgivningen

Greppanpassningar och hjälpmedel som ersätter arm- och/eller hand- och/eller fingergrepp

24 18 12 Stativ
24 18 18 Peklampor