Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion)

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

Hög grad av självständighet innebär att behovet av att styra och använda teknik i närmiljön till minst 50% ska vara självständigt utfört efter förskrivning.

Behovet skall vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.

_____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Denna riktlinje gäller t ex reläboxar och manöverkontakter.

Utprovning

Vid val av t ex en reläbox kan man tänka på om den ska styras av en manöverkontakt och/eller via en fjärrkontroll. Man kan också tänka på om funktionen ska vara växlande, momentan eller tidsinställd samt om reläboxen behöver vara inställd så att t ex flera apparater stängs av i ett rum via endast en knapp.

Exempel på reläboxar: Andromeda Socket från Abilia och PowerLink 4 från RehabCenter AB.

Vid val av manöverkontakt tänk bl a på storlek, tryckkänslighet och var den ska placeras.

Exempel på manöverkontakter: Buddy button, Sensorbrytare och Microlight.

Förskrivare kan kontakta Hjälpmedelsservice för råd samt för korttidslån av vissa av ovanstående produkter.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen