Till startsidan

24 13 03 Fjärrstyrsystem

Nivå:

1 (tekniskt avancerade hjälpmedel)
2b

Remittent:

Leg. arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut/Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent (vid hjälpmedel som hör till nivå 1)
Leg. arbetsterapeut

Målgrupp:

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Hög grad av självständighet innebär att behovet av att styra och använda teknik i närmiljön till minst 50 % ska vara självständigt utfört efter förskrivning.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar såsom knappar, vred och strömbrytare.

Behovet skall vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.

____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Remissblankett Pdf, 230 kB. angående omgivningskontroll skickas till Hjälpmedelsservice.

Åtgärder som räknas som bostadsanpassning omfattas inte.

Utprovning

Observera att brukaren i vissa fall kan fjärrstyra från sin smartphone eller surfplatta.

Inom dessa produktgrupper finns hjälpmedel som är tekniskt avancerade och som kräver speciell kunskap och kompetens och klassas då som nivå 1.

Exempel på fjärrstyrsystem på nivå 1: Control Omni från Abilia och HouseMate från Picomed Ab.

Exempel på fjärrstyrsystem på nivå 2b: Big Jack och Control Medi-sändarna från Abilia samt Pico-sändarna från Picomed AB.

Förskrivare kan kontakta Hjälpmedelsservice för råd kring ovanstående.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats