Till startsidan

24 13 06 Programvara för kontroll av den personliga omgivningen

Nivå

1 (tekniskt avancerade hjälpmedel)
2b

Remittent

Leg. arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut/Leg. fysioterapeut/Leg.sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent (vid hjälpmedel som hör till nivå 1)
Leg. arbetsterapeut

Målgrupp

Personer med svår funktionsnedsättning som rör kontroll över och koordination av viljemässiga rörelser.

Kriterier

Aktivitetsbegränsningar och/eller delaktighetsinskränkningar som innebär stora svårigheter i handens finmotoriska användning.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att genomföra koordinerade handlingar att styra och använda teknik i närmiljö.

Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra hög grad av självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter i närmiljö avseende omgivningskontroll.

Hög grad av självständighet innebär att behovet av att styra och använda teknik i närmiljön till minst 50 % ska vara självständigt utfört efter förskrivning.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt

Förskrivning förutsätter att behovet inte kan tillgodoses med enklare lösningar såsom anpassade knappar, vred och strömbrytare.

Behovet ska vara frekvent, det vill säga användas minst 3-4 gånger i veckan.

Inom dessa produktgrupper finns hjälpmedel som är tekniskt avancerade och som kräver speciell kunskap och kompetens och klassas då som nivå 1. Vid val av lämplig produkt, styrsätt och programmering krävs här mer speciell teknisk kompetens.

Åtgärder som faller under bostadsanpassning omfattas inte.