Till startsidan
Till startsidan

22 27 12 Ur och klockor

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt tidsuppfattningsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och eller minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som ger stora svårigheter att förstå och beräkna tid.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet avseende att passa och ha kontroll över tid.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Batteribyte bekostas av brukaren.

__________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

 • Bedöm personens kognitiva förmåga med fokus på tidsuppfattningsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och eller minnesförmåga. Bedöm även den motoriska förmågan för hantering av hjälpmedlet.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som personen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Att hämta in information från omgivningen om brukarens styrkor och svårigheter är särskilt viktigt.
 • Överväg först om personen kan klara aktiviteten med ett tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt och eller med rutiner och strategier anpassade för personen och eller produkter i allmän handel. Om detta inte är tillräckligt komplettera med lämpligt hjälpmedel. Börja med ett "enklare" hjälpmedel.
 • Ta reda på om personen behöver stöd med användandet av hjälpmedlet i vardagen.
 • Det kan handla om ett långsiktigt motivationsarbete där personen kan ha svårt med förändringar, att se helheten och att förstå syftet med hjälpmedlet.

Utprovning

Tänk på:

 • Behöver personen ett visuellt eller auditivt hjälpmedel eller både och?
 • Vilket fungerar bäst larm eller vibration?
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Behöver hjälpmedlet användas på flera ställen?
 • Bör hjälpmedlet vara så diskret som möjligt?
 • Vid behov utses person eller personer i närmiljön som ansvarar för stödet i vardagen. Informera dessa och eventuellt andra viktiga personer om hjälpmedlets funktioner.
 • Börja inlärningen i en konkret situation där brukaren är motiverad att använda hjälpmedlet.
 • Utarbeta rutiner för hur man handhar hjälpmedlet till exempel ladda och byta batterier, ändra inställningar.
 • Inlärningsprocessen kan vara lång och det kan vara energikrävande med förändringar.
 • Planera in uppföljning av nya rutiner, metod och omfattning.
 • Observera att här finns en del hjälpmedel som är konsumentprodukt! Förbindelse som finns i handboken rekommenderas då patientsäkerhetslagen inte gäller.

För sortiment se bassortiment/kognitionshjälpmedel alternativt webSesam/sortimentskatalog

Uppföljning

Det kan ta flera år innan hjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Klargörande vem som har uppföljningsansvaret är viktigt, men kan vara särskilt viktigt då personen har stödpersonal i sin omgivning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats