Till startsidan

22 27 24 Spisvakt (övervakningssystem)

Nivå:

2b, 2c

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. fysioterapeut/Leg. sjukgymnast
Leg. sjuksköterska

Målgrupp:

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär måttliga till stora svårigheter att komma ihåg, planera, vidmakthålla uppmärksamhet och koncentration samt har nedsatt omdöme.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär svårigheter att bereda måltider på spis utan risk.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra självständighet i måltidsberedning på spis samt trygghet och säkerhet i samband med dessa situationer.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Fastighetsägare ansvarar för att brandvarnare finns installerad.

_____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Sortimentsgruppen för kognitiva hjälpmedel har tagit fram ett bedömningsinstrument som kan användas vid bedömning om behov av spisvakt föreligger. Se bedömningen här. Pdf, 52 kB.

Utprovning

Varje verksamhet väljer själv leverantör vid inköp av spisvakt. Hjälpmedelsservice hanterar inte inköp i dagsläget, då det inte finns en enighet i länet om val av sortiment.

En arbetsgrupp bestående av arbetsterapeuter, tekniker och hjälpmedelskonsulent rekommenderar följande spisvakter (utan inbördes rangordning) som:

 • samtliga uppfyller EN-50615
 • inte kräver någon behörighet
 • finns både för 1-fas och 3-fas
 • nyare spisar kan använda 3-fas om det är 2-fas 400 volt

Cabinova - Spisvakt Prefi 2.3

 • Värmevakt och spisbrytare, timerfunktion, se hemsidan för olika modeller (beroende på uttag), trådlös spisvakt
 • Spisen startas som vanligt
 • Återställs på spisvreden
 • Tak- och väggmontage
 • Monteras på 40-60 cm höjd horisontellt läge, knappen framåt
 • Monteras på 65-75 cm vertikalt läge, knappen nedåt på vägg eller i fläktkåpa
 • Mycket tillbehör, separat värmevakt, reläenhet, monteringsplatta, magnetnyckel
 • Produceras i Kopparberg
 • Support 7 dagar i veckan o Kopparberg
 • Livslängd 10-20 år
 • 5 års garanti (kvalitetsfel hanteras kostnadsfritt)
 • Trådbundna system har inte några serviceintervaller, batterilösning - batteribyte var 5-7 år
 • Rekond: rekommenderar att man skickar produkten till Rutab
 • Induktionshäll kräver annan spisvakt än till spis med plattor och glaskeramikhäll

CTM Lyng AB

 • Timerfunktion och värmevakt
 • Timer ställs in efter önskemål
 • Spisen startas som vanligt
 • Trådlös
 • Batteri cirka 6 år (batteriet slut:  strömmen stängs av)
 • Funktionskontroll rekommenderas vid batteribyte
 • Enkla att återanvända (det finns ett speciellt testläge som kan aktiveras för att få kvittens på att spisvakten fungerar på rätt sätt)
 • 7 års produktgaranti (livslängd 10 år)
 • Produceras i Norge
 • Support tre personer i Sverige
 • Stort utbud av tillbehör
  - fjärrströmbrytare on/off, kan kopplas med t ex vattenavstängning
  - timerpanel - tidsstyrning av eluttag till exempel kaffebryggare, strykjärn
  - återställningsknapp - reset till spisvakten
  - strömbrytare som bryter strömmen om brandvarnaren larmar
  - rörelsevakt med tidsstyrning - aktiverar respektive stänger vatten och eller eluttag när du kommer in eller går ut ur rummet


Spisec AddOn - Athena Nordic


 • Två enheter som vakar över spisen värmevakt och spisbrytare
 • Känner av en gång i sekunden och utvärderar och analyserar information från totalt nio samverkande sensorer
 • Mäter värmestrålning, effekt, aktivitet, ljus och lufttemperatur bland annat
 • Ska enligt leverantören klara att skilja på en vanlig matlagningssituation med hög värme och en farlig situation på låg temperatur. Den bryter endast när fara föreligger.
 • Spisen startas som vanligt (om inte startknapp används)
 • Kan anslutas trådlöst
 • Grundinställning 45 minuter för spisen och 12 timmar för ugnen
 • Monteringshöjd 50-60 cm grundinställning, 55-65 cm under spiskåpan
 • Återställning via spisens vred (kan kompletteras med startknapp)
 • AddOn 230V med stickpropp går inte att få med återställning via spisens vred, däremot den med fast installation fungerar så
 • Finns även med läckagevakt att koppla till spisvakten till exempel för diskmaskin, kyl, frys och från och till vatten
 • Produceras i Finland, utvecklad i Finland samt Falun
 • Support via telefon och e-post vardagar 8-16.45. Personal på fältet. Produktlager i Falun.
 • 24 månaders garanti (livslängd 10 år under normala förhållanden)
 • Ett enkelt funktionstest rekommenderas var tredje månad (två knapptryckningar)
 • Om sensorerna hindras av till exempel smuts stängs spisen av

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen