Till startsidan

Sortiment och regelverk ortopedtekniska

Information om sortimentsförteckning och regelverk gällande ortopedtekniska hjälpmedel.

Sortimentsförteckning och regelverk utgår från ISO-koder. Sortimentsförteckningen har kompletterats med remittent, förskrivare, indikationer, målgrupp samt syfte och mål med hjälpmedlet. Vidare framgår kostnadsansvar och vilka produkter som bekostas av den enskilde medborgaren (egenansvar).

I sortimentsförteckningen ingår inga anvisningar på produktnivå utan enbart utifrån funktion. Då behovet är långvarigt, frekvent (en till flera gånger per dag) och medicinskt styrkt, kan hjälpmedlet förskrivas som personligt hjälpmedel.