Till startsidan
Till startsidan

Babysimulator och Toolkit

En babysimulator är en verklighetstrogen datorstyrd docka som kan användas för att ge patienten en upplevelse av vad det innebär att ta hand om ett litet barn.

Babysimulator

En babysimulator efterliknar en verklig baby. Patienten som ansvarar för ”babyn” måste tolka och svara på babyns behov av mat, rapning, ny blöja och tröst. Babyn registrerar även ovarsamt hanterande, så som ej stöd för nacken, skakningar, eller annan hårdhänt behandling. Nivån av omvårdnad registreras och efter en avslutad session över ett antal timmar eller dygn kan man få ut en rapport över hur väl patienten svarat på babyns behov.

Erfarenheter har visat att arbetet med babysimulator skapar ett bra underlag inför samtal med patienten om olika komplexa företeelser som ett föräldraskap innebär. Vilka behov har ett barn? Hur påverkas barnet av hemmamiljön? Vilket ansvar har man som förälder? Dessa frågeställningar kan vara svåra att relatera till för personer som har begräsningar i sitt abstrakta tänkande. En självupplevd erfarenhet där man fått sköta en babysimulator bidrar till att patienten får en ”verklighet” att relatera till. Arbetet med babysimulatorn kan bli en viktig del i en process som kan bidra till ett informerat val om föräldraskap.

Insatsen babysimulator kan med fördel kombineras med lämpligt material i Toolkit.

Toolkit

Toolkit är ett arbetsmaterial som är anpassat till patienter med kognitiva svårigheter. Materialet tar upp olika frågor kring föräldraskap bland annat utifrån tid, pengar, relation, bostad. Materialet syftar till att ge patienten en ökad kunskap om vilka färdigheter som krävs för att kunna ta hand om ett barn.

Kontakt

Ta kontakt med vuxenhabiliteringen om du behöver låna en babysimulator till en patient i er verksamhet.

Kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats