Start / Vårdgivarwebben / Vård och behandling / Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård / Ordnat mottagande av nationella vårdförlopp

Ordnat mottagande av nationella vårdförlopp

Arbetssättet för ordnat mottagande innebär att vi på ett systematiskt sätt hanterar de olika kunskapsstöd som tas fram inom kunskapsstyrningssystemet.

Beskrivning av processen för ordnat mottagande

Flöde ordnat mottagande

1. Vårdförlopp tas fram nationellt och skickas på remiss

Kunskapsstöden tas fram nationellt och skickas ut på remiss. Remisserna är ofta öppna vilket att alla organisationer, föreningar och personer som så vill kan svara.

2. Regionens kunskapsstyrningsorganisation bereder ett remissvar

Inom Region Värmlands så sammanställs ett remissvar. Arbetet med remissvar sker inom berörda lokala programområden.

3. Remissvar behandlas nationellt och vårdförloppet godkänns

De inkomna remissvaren behandlas och kunskapsstödet godkänns på nationell nivå.

4. Regionens kunskapsstyrningsorganisation tar emot vårdförlopp

Kartläggning av nuläge och önskat läge samt förberedelse för implementering

5. Lokalt införande, uppföljning och ständig förbättring

Under ledning av sakkunnig och utvecklingsledare kopplade till ansvarigt programområde (LPO) arbetar en eller flera lokala arbetsgrupper (LAG) med införandet av kunskapsstödet. LAG ansvarar också för att arbetet förankras hos berörda verksamhetschefer.

Kliniska kunskapsstödsenheten (KKE) bistår hälso- och sjukvården med verktyg och metoder som stöd vid mottagande och införande av olika former av kunskapsstöd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen