Till startsidan

Samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden. Här nedan finns uppgift om vilka som är representanter från Region Värmland samt länk till mer information om respektive samverksamgrupps arbete.