Till startsidan
Till startsidan

Vårdförlopp

Syftet med vårdförlopp är att patienterna får en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. Här publiceras de nya vårdförlopp som tas fram inom kunskapsstyrningssystemet varefter Region Värmland implementerar dem.

Cancervårdens vårdprocesser Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården

Kritisk benischemi

Listan fylls på efterhand som förloppen blir klara.

Patientinformation

Att få vård enligt ett vårdförlopp (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats